top of page

地区の施術家リスト

--Canada--

Yuko Tsuchizaki: 

Sue Yasuko Tedaka: brookswoodreiki.com 

Shoko Kawamura: hypnoandreikiwithshoko.themedia.jp

Minako Araki

Yumi Takase

Ira Hidemann: www.reikiwithira.ca

®

bottom of page